Date: 14 maart 2017

Author: Femke IJlstra

Tags:

No Comments »

Aurelia stopt

Aurelia Saxofoon Kwartet 1982-2017 

 

De huidige leden Femke IJlstra, Niels Bijl, Arno Bornkamp en Juan Manuel Dominguez hebben besloten te stoppen met het ASK. Redenen zijn onder meer dat succesvolle ontwikkeling van persoonlijke projecten en het teruglopend aantal concerten en concertreeksen het lastig maken om de torenhoge ambitie en kwaliteit te waarborgen. 

Door het spelen van arrangementen en het zorgen voor nieuw repertoire heeft het ASK bijgedragen aan de emancipatie van het saxofoonkwartet als volwaardig klassiek ensemble en fungeerde het als kweekvijver en als voorbeeld voor volgende generaties kwartetten. Ook Johan van der Linden, André Arends en Willem van Merwijk (mede-oprichters van het ASK) hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. 

De leden van het ASK zien met veel genoegen dat het aantal jonge en veelbelovende kwartetten in Nederland enorm is toegenomen, waardoor het na 35 jaar veel voldoening geeft om ruimte te kunnen maken voor volgende generaties 

 

Aurelia Saxophone Quartet 1982-2017 

The Aurelia Saxophone Quartet is ending after 35 years. 

The current members Femke IJlstra, Niels Bijl, Arno Bornkamp and Juan Manuel Dominguez have decided to stop playing together as the ASQ. The reasons for this decision are, among others, that the successful development of personal projects and the decrease in number of concerts and concert series has made it difficult to ensure the high level of quality and the ambitions that the quartet holds itself to. 

Through playing arrangements and the creation of new repertoire, the Aurelia has contributed to the emancipation of the saxophone quartet as a mature classical ensemble and served as a breeding ground and example for future generations of quartets. Johan van der Linden, André Arends and Willem van Merwijk (co-founders of the ASQ) also played an important role in this impact. 

It gives the members of the ASQ much pleasure to see that the number of young and promising saxophone quartets has increased enormously in the Netherlands and, after 35 years, they are proud to make room for the next generations.

Comments are closed.